Rådgivning

Uvildig teknisk rådgivning & syn og skøn

Står du i en tvist hvor du eller alle parter har brug for helt uvildig teknisk rådgivning, kan vi løse den opgave på timebasis.

I kan have brug for hjælp til at kigge på lignende sager, få et hurtigt overblik over praksis i branchen eller komme fra konflikt til løsningsforslag meget hurtigt for at minimere følgeomkostninger. Byggeri er trods meget god lovgivning på området, også et meget praktisk fag, som læner sig op ad skønsmæssige vurderinger.

I vores projekter arbejder vi ofte sammen med andre elektrikere, og vi har derfor et godt ry og et godt netværk. Også til andre faggrupper.

Du skal være opmærksom på, at vi som uvildige rådgivere alene vil pege neutralt på den rigtige løsning, eller pege på en række løsningsforslag i forhold til praksis.

Og at det vil være uvildigt for alle parter. Der er tale om at vi supplerer sund fornuft med en faglig vurdering.

Vi er kendt for at have vores faglige integritet på plads, og at vi går efter en pragmatisk løsning, som ikke overkomplicerer problemstillingen. Derfor bliver vi brugt i syn og skøn sager, når tingene er havnet i en retslig tvist.

Uvildig rådgivning og projektledelse

Har du brug for rådgivning om dit byggeprojekt eller byggeproces for den del der vedrører el-arbejde? Det kan være lovgivning, tegningsmateriale, godkendelser eller projektledelse, kan vi hyres ind til dette på fastsat timeløn. 

Vi vurderer dit projekt sammen med dig, beskriver risiko og mangler og hjælper dig med at optimere på din kommende byggeproces. 

Har du brug for projektledelse i et igangværende projekt eller en fagperson, som kan tage dialogen i en konflikt-situation kan vi være din neutrale rådgiver. 

Ofte er der en stor merværdi i at løse konflikter hurtigt og konkret. 

JENS D. MORTENSEN

Afdelingsleder

Tlf. 21 61 10 34

jens@proelteknik.dk