Lovpligtige eftersyn

Hvad er et lovpligtigt eftersyn?

På nogle dele af dine elektriske installationer skal der med faste intervaller gennemføres eftersyn af autoriseret personale, som har de rette kurser og certificeringer. De lovpligtige eftersyn sigter mod en kontrol af sikkerhed på dine installationer i forhold til personer, materialer og hygiejne. 

Vi udfører kontroller med de lovmæssige mellemrum på brandalarmer, 

brandsikring og røgventilation, og du modtager den relevante dokumentation af eftersynet, så du kan levere det, hvis det efterspørges af de offentligt kontrollerende myndigheder. Ved kontrollen gennemgå vi samtidig din installation for fejl og slitage der kan betyde kommende nedbrud, så du kan få fejlene rettet hurtigst muligt og gerne inden der opstår driftsnedbrud.

Lovpligtige eftersyn – køle og frostrum

Køle- og frostrum skal efterses med jævne mellemrum. Sikkerheden skal være på plads, og korrekt funktion er en betingelse for at sikre sundheden omkring din håndtering af fødevarer. I en travl hverdag kan det være nemt at overse, når tiden igen er inde til et eftersyn. Vi sørger for at kontakte dig, så du undgår anmærkninger og dine anlæg er sundhedsmæssigt forsvarlige.

Den løbende vedligeholdelse af køle og frostanlæg kan godt betale sig økonomisk. Anlæg i dårlig stand bruger væsentligt mere energi og bruger mere kølemiddel.

I yderste instans kan dårlig vedligeholdelse medføre et behov for udskiftning af hele anlægget eller dele af det. De reservedele og den tid som bruges på serviceftersyn og løbende vedligeholdelse er derfor givet godt ud.

Vores speciale er de store professionelle anlæg, og vores kølemontører har alle de nødvendige certifikater. De ser en stor mængde anlæg og derfor har de erfaring med en række gode løsninger på jeres problemstillinger hvad enten det drejer sig om service eller etablering af nyt.

 • Frostrum

 • Kølerum

 • Pakkerum med køling

 • Ventilationsanlæg med køling
KENNETH RASMUSSEN

Afdelingsleder

Tlf. 30 94 54 86

ker@proelteknik.dk

Lovpligtige eftersyn - brand

Brandsikring og brandventilation skal efterses med faste mellemrum for at sikre, at det er funktionelt. Med en fast serviceaftale med Pro Elteknik, er du sikker på at både eftersyn og service gennemføres så du både overholder lovgivningen og samtidig er sikker på funktionen.

Mere end noget andet handler de lovpligtige eftersyn om at sikre funktionalitet af udstyret og dermed sikkerhed for dig og dine medarbejdere. I en travl hverdag er det meget nemt at glemme eftersynet. Tiden går med drift. Vi sørger for at dine eftersyn bliver gennemført med de rigtige intervaller ved at kontakte dig, når det igen er tid til et besøg.

Eftersynet kan aftales på en fast pris. Finder vi et behov for reparationer eller reservedele arbejder vi efter aftale og regning.

Vores specialister på området har alle særskilte videreuddannelser i forlængelse af deres elektrikeruddannelser. De arbejder dagligt med eftersyn, og har stor rutine på området. Derfor kan de med deres store viden anbefale de bedste løsninger på området.

 • Branddøre

 • Røgventilation

 • Brandalarmer

 • Gasalarmer

 • Adgangskontrol

 • Sikrings- og brandudstyr

ABA anlæg:

 • Labor Strauss
 • Inim
 • Schneider Electric, herunder:
  • FMX
  • FDP


Brandalarmsanlæg/intern varsling:

 • Inim
 • Aritech


ABV/RU anlæg:

 • Actulux
 • Velux
 • Windowmaster
 • Domex
 • Optilite
 • Unilite
THOMAS D. HENNING

Overmontør

Tlf. 30 94 54 44

tdh@proelteknik.dk

Læs om alle vores ydelser