Køling & Frostrum

Køling & frostrum

Stabile temperaturer og hurtig nedkøling er afgørende for fødevaresikkerhed og kvalitet. Hurtig hjælp er afgørende når der opstår akutte problemer for at bevare fødevarer nedkølede. I industrien servicerer vi køletårne og nedkølingsanlæg til serverrum eller andre rum eller processer, hvor der skal være stabile temperaturer.

Som projektpartnere er vi kendt for vores troværdighed. Også når vi anbefaler den rigtige løsning eller helt fravælger en opgave fordi vores erfaring siger os, at det på den lange bane ikke er den rigtige løsning.

I renoveringsopgaver skal det altid vurderes nøje, om det er billigere på den lange bane at foretage en mere omfattende udskiftning. Det foregår helt i åben dialog med dig. Vi er skarpe på grænserne for nødreparationer, renovering og udskiftning, og vi hjælper dig med at foretage din vurdering. Vi kan lette noget af presset på din tidsfaktor ved at medbringe vores køletrailer, som også kan lejes ved nedbrud.

Vagtordningen i vores køleafdeling er dækket af vores meget erfarne folk, som alle er meget tungt certificerede. De er hurtige til at danne sig et overblik, ved hvor reservedelene skal skaffes og kan minimere din risiko for tab ved uheld og tekniske problemer.

  • Projektplanlægning og installation af nye anlæg

  • Renovering af eksisterende anlæg

  • Periodemæssige serviceeftersyn

  • Lovpligtige eftersyn og tilhørende dokumentation

  • Reparation og vedligeholdelse ved akutte problemer
KENNETH RASMUSSEN

Afdelingsleder

Tlf. 30 94 54 86

ker@proelteknik.dk

Lovpligtigt eftersyn – køle og frostrum

Køle- og frostrum skal efterses med jævne mellemrum. Sikkerheden skal være på plads, og korrekt funktion er en betingelse for at sikre sundheden omkring din håndtering af fødevarer. I en travl hverdag kan det være nemt at overse, når tiden igen er inde til et eftersyn. Vi sørger for at kontakte dig, så du undgår anmærkninger og dine anlæg er sundhedsmæssigt forsvarlige.

Den løbende vedligeholdelse af køle og frostanlæg kan godt betale sig økonomisk. Anlæg i dårlig stand bruger væsentligt mere energi og bruger mere kølemiddel.

I yderste instans kan dårlig vedligeholdelse medføre et behov for udskiftning af hele anlægget eller dele af det. De reservedele og den tid som bruges i den løbende vedligeholdelse, er derfor godt givet ud.

Vores speciale er de store professionelle anlæg, og vores kølemontører har alle de nødvendige certifikater. De ser en stor mængde anlæg og har derfor omfattende erfaring med at foretage de serviceopgaver med det samme, som kan opstå under et eftersyn, identificere kommende problemer og bestille reservedelene til en god pris. Så du kan optimere dine investeringer i anlægget og minimere risikoen for kommende nedbrud.

  • Frostrum

  • Kølerum

  • Pakkerum med køling

  • Ventilationsanlæg med køling
KENNETH RASMUSSEN

Afdelingsleder

Tlf. 30 94 54 86

ker@proelteknik.dk

Læs om alle vores ydelser