Entreprise & Licitation

Entreprise

Vi udfører el-entrepriser indenfor kontorbyggeri, industri og nye produktionsfaciliteter, boliger eller landbrugsbygninger. Enten hyres vi ind direkte af bygherre, eller også udfører vi el-arbejdet som underleverandør til en totalentreprenør.

Vi arbejder efter to prismodeller i entrepriser: Enten arbejder vi på et overslag og medgået tid og materialer eller også arbejder vi på en fast pris. Ofte ender den første måde med at blive den billigste, men det kræver gensidig tillid, og en åben drøftelse af ændringer og konsekvenser i byggeprocessen. Den sidste måde er mere fastlåst i sin opdeling af tilbud og ekstraarbejde. Vi gør vores til at de ændringer, som kan forudsiges indarbejdes i tilbuddet for begge parters skyld. Det er vores filosofi i entrepriser. Det giver det bedste samarbejde i byggeprocessen, og oftest den skarpeste slutpris.

Hvert entrepriseområde har sine egne muligheder og udfordringer. Og i den forbindelse er erfaring meget vigtig for at finde den rigtige vej efterhånden som projektet skrider frem. Erfaring fra netop den type byggeri som I står med. Derfor sætter vi det rigtige hold af projektledere og elektrikere på opgaven, som har den relevante erfaring fra lignende byggerier.  

Først og fremmest er et samarbejde baseret på tillid, ordentlighed og åbenhed i processen, da en entreprise i løbet af byggeperioden vil kræve begge parters forståelse og fleksibilitet. Godt forarbejde og en tidlig dialog kan forebygge meget, men ikke alt. Noget må planlægges undervejs i projektet, og det er til alles fordel at den proces er både ordentlig og konstruktiv. I den forbindelse henviser vi gerne til vores kunder og referencer.

Licitation

De fleste af vores licitationer er inviterede. Alle parter er bedst tjent med, at samarbejdet er baseret på tillid og at vi kender hinandens forretning og rytmer i byggeriet. For at alle parter, inklusive bygherre ender med en god sag, og vil bruge de samme håndværkere igen. 

I den klassiske licitationsproces er prisen den afgørende parameter. Et underbud er afgørende. Vi tror også på værdien af det gode samarbejde, fordi fleksibilitet i byggeprocessen ofte giver et bedre produkt og en lavere pris. 

Vi baserer vores arbejde på ærlighed og vil forsøge at give jer et godt beslutningsgrundlag for de økonomiske konsekvenser af ændringer. Helst vil vi foretage ændringer i god tid, så vi kan fratrække erstattede materialer. 

Der vil altid være ændringer i en større byggesag efterhånden som processen skrider frem og der sker tilpasninger og ændringer af specifikationer. Vi har dog den tilgang at vi allerede i tilbudsfasen påpeger ændringer, som vi kan se på forhånd, vil betyde ekstraarbejde. Så alle parter kan indarbejde dette i budgetterne. Vi vil hellere fravælge en sag på grund af dårlig avance i et åbent spil, end have et anstrengt samarbejde i en sag.

Licitationsmarkedet er bredt, og vi kender de sager som passer til os. Ved forespørgsler om vi vil deltage, svarer vi derfor indenfor meget få dage. Vi leverer meget gerne referencer, hvis dette er det første projekt, hvor du skal arbejde sammen med os.

Martin Laurberg

Entreprise og forretningsudvikling

Tlf. 30 94 54 73

mla@proelteknik.dk

 • Tegnings- og udbudsmateriale fremsendes til os

 • Materialet vurderes og I modtager svar på om vi ønsker at byde på opgaven inden for få dage

 • Materialet gennemgåes grundigt og vi stiller uddybende spørgsmål til materialet og påpeger eventuelle tvivl og mangler

 • Vi projekterer el-entreprisen og de tilhørende opgaver såsom montage og gravearbejde hvis det er en del af vores opgave

 • Vi fremsender tilbud under de gældende forudsætninger i udbuddet og efterfølgende rettelser

 • Tilbuddet accepteres

 • Der afholdes projektmøde, hvor tidsplanen for byggeriet aftales

 • Projektet igangsættes på et opstartsmøde

 • Byggeriet udføres og byggemøder afholdes undervejs

 • Byggeriet dokumenteres løbende

 • Byggeriet afleveres med tilhørende dokumentation og godkendelse  

Læs om alle vores ydelser