Witt: Byggeri af kontor og lager i Herning

Vi har udført el-arbejdet på Witts nye lager og kontorbygninger. Witt er en trofast kunde, som vi har arbejdet med i flere omgange og på flere af deres byggerier.

Opgaven er en meget typisk opgave for vores entrepriseafdeling på industri. Den består af almindelige elinstallationer, sikring og adgangskontrol og brandsikring. Med andre ord, den samlede el-entreprise.

Undervejs i byggeriet har der været flere forslag til ændringer og forbedringer fra kunden. Den dialog er taget både med hovedentreprenøren og efterfølgende med os som underentreprenør.

Det er naturligt at der i løbet af opgaven er kommet ideer og rettelser i projektet. Vores opgave er at sikre, at det sker nemmest og billigst muligt. Og at vi drøfter rettelser i byggeriet, så tidligt at vi kan undgå materialespild og spildte timer i processen.

 

Læs om alle vores ydelser