Hydra Specma: Produktudvikling og styringer til maskiner

Sammen med HydraSpecma udvikler vi styringer til nogle af de maskiner, de har i deres sortiment.

Processen starter med at vi laver en fælles funktionsbeskrivelse af hvilke funktioner styringen skal koordinere, og hvordan hvilket datasæt, som hører til funktionen. Vi laver herefter en tegning af komponenterne, og beregner en pris som kan indgå i den videre kalkulation.

Der er løbende dialog undervejs, og tilpasninger til funktionen og konstruktionen, og den sidste test inden vi producerer styringerne er i forhold til funktionsbeskrivelsen og de krav som er formuleret i den.

Vi producerer i dag styringer til maskiner for en række store internationale kunder.

 

Læs om alle vores ydelser