Grøn omstilling

Solceller

Hvis du har et stort forbrug af energi, et budget til investering og en tagflade eller et areal hvor du kan montere solceller, er det en rigtig god investering at bevæge sig i den retning. I forhold til anlæggets levetid er tilbagebetalingen særdeles attraktiv, og investeringen styrker dit grønne regnskab. Vi har specialiseret os i solanlæg til kontorer, landbrug og industri. Vi har herudover nogle standardpakker til private. 

Vores paneler er altid af højeste kvalitetsklasse. Tier 1/A. Og de transporteres altid direkte til kunden på de originale transportpaller. Det mindste kvantum er derfor 12 kWp. Transporten og kvaliteten gør det muligt at levere paneler som kan forsikres eksternt.

 

Ydelsen og funktionen garanteres i en bedre model end fabrikantens originale garanti, og er forsikret af et eksternt forsikringsselskab. Denne dækning dækker også montage af paneler.

Den bedst mulige økonomi opnås, når der er et tæt match mellem forbrug, opstilling og paneltype. Derfor foreslår vi altid at der laves en simulering af det perfekte match. Det koster kr. 1.500 + moms. Dette refunderes ved køb. Simuleringen er det bedste beslutningsgrundlag for anlægsstørrelse og giver dig det bedste beslutningsgrundlag og overblik over de økonomiske konsekvenser.

 • Svømmehal som supplement til nuværende fjernvarme

 • Industri som supplement til gas

 • Tagbaseret anlæg landbrug - 60 kWp 

 • 600 kWp anlæg industribygning
JENS D. MORTENSEN

Afdelingsleder

Tlf. 21 61 10 34

jens@proelteknik.dk

Varmepumper

Opvarmning med varmepumper er en af de mest effektive måder at omsætte energi til varme. Derfor skifter mange kunder lige nu deres andre varmekilder ud eller supplerer dem.

Vi har specialiseret os i større systemer til industri, landbrug og kontorbygninger. Varmepumper er en specielt god investering, hvis de kombineres med andre energieffektive tiltag. Det kan være solanlæg eller bygningsautomatik. Sidstnævnte kan udnytte pumpernes evne til hurtig opvarmning på bedst mulige måde.

 

Opvarmning via varmepumper giver en rigtig god tilbagebetalingstid. De er meget effektive og teknologien udvikles fortsat. Med den rigtige plan for vedligeholdelse og fast service kan omkostningerne holdes nede på et minimum 

Vi arbejder sammen med nogle meget udvalgte mærker på området. Det sikrer høj kvalitet og meget høj service helt tilbage til vores leverandører. En service og fleksibilitet, som kommer vores kunder til gode. Arbejdet med et begrænset antal mærker sikrer også at vi har en dyb produktviden i forhold til valg af det optimale produkt.

 • Opvarmning af industrihaller

 • Opvarmning af kontorbygninger

 • Serviceaftaler på løbende vedligeholdelse

 • Reparation og vedligeholdelse ved akutte problemer
KENNETH RASMUSSEN

Afdelingsleder

Tlf. 30 94 54 86

ker@proelteknik.dk

Energioptimering

Høje priser på varme, el og et stort pres på at få en bedre grøn profil.

Det er virkeligheden for de fleste danske virksomheder. Ambitionerne er ofte store, men det kan være svært at få et overblik, og komme igang med projektet, da tingene fletter sig sammen, og dermed kan det være svært at prioritere.

Den første del af energioptimering er altid at få et overblik over forbrug og muligheder for forbedringer.

 

Spørgsmålet er ofte, hvilket tiltag, som er bedst at gå i gang med. Og få en dialog med konsekvenserne. Både de positive, og eventuelle begrænsninger.Det er også meget vigtigt at kigge frem mod en videre plan. Så den overordnede investering giver det bedste udbytte.

Vi har stor ekspertise på området, og ser en lang række projekter. Det giver stor erfaring i at omsætte jeres ambitioner til praktiske løsninger i den rigtige rækkefølge.

 • Målinger af aktuelt forbrug og mønstre

 • Opdeling i enkeltdele og oversigt over sammenhænge

 • Optimering af bygningsautomatik

 • Optimering af belysning og tænd/sluk funktioner

 • Nye varmesystemer i stedet for eller supplerende til eksisterende

 • Projektering og montage af solceller

 • Overblik over økonomi og udbytte i det samlede projekt
Stephen Høj

Afdelingsleder

Tlf. 30 94 54 51

sth@proelteknik.dk

Læs om alle vores ydelser