Energioptimering  til erhverv

02 Ladestander - Gudenåvej 16, 7400 Herning

HVAD ER ENERGIOPTIMERING?

Energioptimering er muligheden for at tænke samtidigt økonomisk og have en positiv indflydelse på miljøet.

Vi hjælper jer med at gennemgå jeres eksisterende løsninger og udpege forslag til forbedringer. Med udgangspunkt i forbedringerne kan vi så beregne de positive konsekvenser for forbruget og tilbagebetalingstider på ændringerne. Vi installerer løsningerne og bæer projekterne helt igennem for jer, til endelig test og aflevering.

Med de seneste og forventelige fremtidige stigninger på energipriser er de fleste investeringer særdeles attraktive, samtidig med at I imødekommer fremtidige miljøkrav fra offentlige myndigheder og ikke mindst fra jeres kunder.

Hvad indebærer energioptimering hos Pro Elteknik?

Energioptimering er et felt i hastig udvikling. Vores autoriserede medarbejdere indenfor feltet bruger derfor en del af deres tid på opdatering og specialisering, så du kan få gavn af de seneste muligheder.

Vi kommer ud og vurderer elinstallationerne i deres helheder, hvor vi rådgiver om, hvilke tiltag der ville være mest optimale. Eksempelvis varmestyring i en bygning til lysstyring, ventilationsstyring, maskinoptimering eller andre felter.

Typisk opstår muligheden for elektrisk energioptimering omkring enten en forskel på behov og leverance eller et produkt.

Det første kunne, som eksempel være lageret, hvor lyset brænder konstant, men der ikke er medarbejdere konstant. Det kan også være ventilation, varme eller køling.

Det andet kunne være et produkt, en proces eller maskine hvor udskiftning giver en stor gevinst. Et eksempel kunne være et gammelt valg af belysningskilde, hvor lysstofrør og armaturer kan skiftes med LED.

BESPARELSER PÅ 15-30%

Der er et stort potentiale i at gennemgå jeres muligheder for energioptimering sammen med os. Vi har erfaring fra mange sager fra start til slut og kender både muligheder og faldgruber. Generelt vurderer energistyrelsen at virksomheder kan spare mellem 15 og 20% på deres energiforbrug.

En god rådgivning kommer hele vejen rundt i jeres virksomhed. Den endelige løsning er ofte sammensat af forskellige dele: Belysning, energi, varme, nye processer og produkter.

Ambitionen for det færdige projekt kan altid måles både på miljøet og på jeres økonomi. Og den ambition deles af både foreninger, offentlige og private virksomheder.

Hos Pro Elteknik bestræber vi os på at tænke grønt og tænke fremad – og det vil vi også gerne hjælpe andre med.