Energioptimering  til erhverv

IMG_1556_1

HVAD ER ENERGIOPTIMERING?

Energioptimering er muligheden for at tænke samtidigt økonomisk og have en positiv indflydelse på miljøet.

Stigende priser på varme, el og et stort pres på at få en bedre grøn profil. Det er virkeligheden for de fleste danske virksomheder. Ambitionerne er ofte store, men det kan være svært at få et overblik, da tingene fletter sig sammen, og dermed kan det være svært at prioritere. 

Vi hjælper jer med at gennemgå jeres eksisterende løsninger og udpege forslag til forbedringer. Med udgangspunkt i forbedringerne kan vi så beregne de positive konsekvenser for forbruget og tilbagebetalingstider på ændringerne. Vi installerer løsningerne og bæer projekterne helt igennem for jer, til endelig test og aflevering.

Med de seneste og forventelige fremtidige stigninger på energipriser er de fleste investeringer særdeles attraktive, samtidig med at I imødekommer fremtidige miljøkrav fra offentlige myndigheder og ikke mindst fra jeres kunder.

Hvad indebærer energioptimering hos Pro Elteknik?

Energioptimering er et felt i hastig udvikling. Vores autoriserede medarbejdere indenfor feltet bruger derfor en del af deres tid på opdatering og specialisering, så du kan få gavn af de seneste muligheder.

Vi kommer ud og vurderer elinstallationerne i deres helheder, hvor vi rådgiver om, hvilke tiltag der ville være mest optimale. Eksempelvis varmestyring i en bygning til lysstyring, ventilationsstyring, maskinoptimering eller andre felter.

Typisk opstår muligheden for elektrisk energioptimering omkring enten en forskel på behov og leverance eller et produkt.

Det første kunne, som eksempel være lageret, hvor lyset brænder konstant, men der ikke er medarbejdere konstant. Det kan også være ventilation, varme eller køling.

Det andet kunne være et produkt, en proces eller maskine hvor udskiftning giver en stor gevinst. Et eksempel kunne være et gammelt valg af belysningskilde, hvor lysstofrør og armaturer kan skiftes med LED.

Eksempler på projekter

-Målinger af aktuelt forbrug og mønstre

-Opdeling i enkeltdele og oversigt over sammenhænge

-Optimering af bygningsautomatik

-Optimering af belysning og tænd/sluk funktioner

-Nye varmesystemer i stedet for eller supplerende til eksisterende

-Projektering og montage af solceller

-Overblik over økonomi og udbytte i det samlede projekt

Den første del af energioptimering er altid at få et overblik over forbrug og muligheder for forbedringer. Spørgsmålet er ofte, hvad der er de første et til to tiltag, som er bedst at gå i gang med. Og få en dialog med konsekvenserne. Både de positive, og eventuelle begrænsninger.

Det er også meget vigtigt at kigge frem mod en videre plan. Så den overordnede investering giver det bedste udbytte. Vi har stor ekspertise på området, og ser en lang række projekter. Det giver stor erfaring i at omsætte jeres ambitioner til praktiske løsninger i den rigtige rækkefølge.

solcelle

Solceller

Som virksomhed kan i drage stor fordel af at investere i solceller, hvis i oplever høje energiomkostninger og har et stort tagareal eller en stor tagflade, der kan anvendes til opsætning. Vi specialiserer os i solceller af højeste kvalitet og kan hjælpe jer med at få op til 30% besparelse på elregningen. Lær mere om, hvordan dette kan styrke din virksomheds økonomi og energioptimering.

Varmepumper

Der er både komfort, miljøvenlige og økonomiske fordele ved at få installeret en varmepumpe i jeres virksomhed. Varmepumpen skaber et bedre indeklima og bruger ca. 25% mindre strøm ift. et tilsvarende elektrisk varmepanel. Vi er eksperter på området, læs mere om hvordan I kan tænke varmepumper ind i jeres energioptimering her

_G4A5575_1

Besparelser på 15-30%

Der er et stort potentiale i at gennemgå jeres muligheder for energioptimering sammen med os. Vi har erfaring fra mange sager fra start til slut og kender både muligheder og faldgruber. Generelt vurderer energistyrelsen at virksomheder kan spare mellem 15 og 20% på deres energiforbrug.

En god rådgivning kommer hele vejen rundt i jeres virksomhed. Den endelige løsning er ofte sammensat af forskellige dele: Belysning, energi, varme, nye processer og produkter.

Ambitionen for det færdige projekt kan altid måles både på miljøet og på jeres økonomi. Og den ambition deles af både foreninger, offentlige og private virksomheder.

Hos Pro Elteknik bestræber vi os på at tænke grønt og tænke fremad – og det vil vi også gerne hjælpe andre med.