Energioptimering VP Industries

ENERGIOPTIMERING:
LED BELYSNING, VARME, VENTILATION & CTS

Energioptimering for VP Industries

Vores kunde VP Industries i Lem, har hen over efteråret været i gang med et energioptimerings projekt, hvor de har fået udskiftet deres gamle belysning i produktions haller til LED, samt fået ændret deres opvarmning i hallerne fra oliefyr til strålevarmeproduktion. De har renoveret deres administration hvor de har fået opsat LED belysning samt fået udskiftet deres ventilationsanlæg

 

Strålevarme i produktionshaller og nyt ventilationsanlæg styres af Priva CTS anlæg. Styringen er udført med ”Priva Blue ID C-Line” som hovedcontroller.

Styring til de enkelte varmezoner og blandesløjfer er placeret decentralt.

Disse styrer rumtemperatur samt overvåger returtemperatur fra hver enkelt varmezone.

Alle decentrale komponenter er forbundet til hovedcontroller via BACnet.

 

Varmeanlægget vejrkompenseres ud fra udetemperaturen. Der styres efter en temperaturkurve for at sikre optimal fremløbstemperatur i forhold til udetemperatur.

Om eftermiddagen starter natsænkning som sænker temperaturen i hallerne ca. 2 grader. Tidsprogrammet til opstart af varmen optimeres ligeledes af udetemperatur. Jo koldere jo før skal den starte opvarmningen.

 

Hele installationen er samlet i én brugerflade.